Jelen Házirend közvetlenül érinti a WakeUp Community Center Kft. komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partnereit, az általa működtetett saját, valamint franchise fenntartású WakeUp Stúdió területeire látogató vendégeket valamint az alkalmankénti bérlőket, továbbá akik a termekben, vagy azok előterében, illetve WakeUp Stúdió közös használatú helyein (folyosó, lépcsőház, mosdók, lift, stb.) tartózkodnak egyaránt kötelező érvényűen vonatkozik. 

I. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Üzemeltető: a WakeUp Stúdió fenntartója, üzemeltetője.
WakeUp Stúdió: terem használatának, szolgáltatásoknak helyszínt biztosító ingatlan.
Franchise fenntartás: a WakeUp Community Center Kft. ötletén alapuló program, amelyet alvállakozó üzemeltet.
Alkalmankénti bérlő: aki nem rendszeresen, csak alkalmi jelleggel veszi igénybe a WakeUp Stúdió termeit, szolgáltatásait. 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II.1. A komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partner, vagy az alkalmankénti bérlő felelős a maximum egy főre jutó 1 m2 helyigény betartásáért. A terem befogadóképességénél több embert nem enged be a programjára, foglalkozására. Ezen pont  be nem tartásából eredő bármilyen baleset, kár, és egyéb probléma a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partnert, valamint az alkalmankénti bérlőt terheli.

II.2. A folyosók és a termek falaira plakátot, szórólapot, egyéb hirdetést az üzemeltető engedélye nélkül kihelyezni tilos.

II.3. A termek megfelelő beosztásához, és az esetleges konfliktusok elkerülése érdekében, a teremfoglalásnál a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partnernek, valamint az alkalmankénti bérlőnek jeleznie kell, ha a tervezett programja hangosabb, mint egy átlagos beszélgetős előadás.

II.4. A termekben a használat során a váltócipő használata mindenki számára kötelező, beleértve a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partnereket, alkalmankénti bérlőket és azok vendégeit is. A váltócipő elmaradásáért az üzemeltető külön takarítási költséget számolhat fel, melynek maximális összege nem haladhatja meg a 15.000 forintot. 

II.5.  A termekben a teremhasználat során ételt és nem zárható palackból italt fogyasztani az üzemeltető külön engedélye nélkül tilos.

II.6. A program befejeztével, a terem elhagyásakor a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partner, vagy alkalmankénti terem használó köteles ellenőrizni  a villany és a fűtés-hűtés lekapcsolását, az ablakok bezárását.

II.7. Az épület egész területén tilos a dohányzás.  A tűzvédelmi szabályzatnak megfelelően tilos minden fajta nyílt láng és bármilyen pirotechnikai eszköz használata, továbbá, tilos az épületbe gyúlékony anyagot vagy éghető folyadékot behozni. A tilalom alól kivételt képez a mécses, gyertya, füstölő használata, melyeket őrizetlenül hagyni tilos.

II.8. A komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partner köteles a teremre és az épületre előírt tűz-és balesetvédelmi előírásokat betartani, valamint a termet rendeltetésszerűen használni. Az épület elektromos rendszerére (konnektorba) csak sértetlen, jó minőségű elektromos eszközök csatlakoztathatóak, ideértve a magnók, elektromos illatosítók, laptopok és telefonok, stb. kábelei és töltői. Hosszabbítót további hosszabbítókkal megtoldani tilos! Hosszabbítót a helyiségekbe behozni nem lehet, kötelezően csak a WakeUp által biztosított lehet használni. 

II.9. Bármilyen rendellenesség esetén köteles a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partner a WakeUp Stúdió üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni.

II.10. Tűz-, bombariadó vagy egyéb okokból történő kiürítés esetén az épületet a lépcsőházon, vagy a legközelebbi kijáraton keresztül kell elhagyni, követve a menekülési nyilakat. 

II.11. A teremben, valamint olyan WakeUp Stúdióban, amely rendelkezik recepcióval az ott elhelyezett személyes tárgyakért, kellékekért felelősséget nem vállalunk. Talált tárgyakat maximum egy hónapig őrzünk meg.

II.12. A termeket és az azokban található bútorokat, kellékeket átrendezni, egyik teremből a másikba átvinni a WakeUp Stúdió üzemeltetőjének engedélye nélkül tilos. 

III. BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA, ÁLLAGMEGÓVÁS

III.1. Az elektronikai eszközök (CD lejátszó, projektor, erősítő, nyomtató, softbox, ringlight, stb.) elmozdításából, valamint nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partner, valamint az alkalmankénti bérlő anyagi felelősséggel tartozik. 

III.2. Hangfalakra és egyéb műszaki berendezésekre italt, poharat, tányért helyezni biztonsági okokból tilos.  

III.3. A konyhában esetlegesen  használt eszközöket (tányér, pohár, kávéscsésze, evőeszközök) a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partner köteles saját maga és vendégei után elmosogatni.

III.4. A teremhasználat után a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partner, valamint az alkalmankénti bérlő köteles a termet a használatbavétel előtti állapotban átadni.

IV. TEREMFOGLALÁS, LEMONDÁS MENETE

IV.1. A terem használati szándékot a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partnerek online formában a wakeup.booked4.us címen, vagy a My WakeUp Business portálon keresztül jelezhetik az üzemeltető irányába. 

IV.2. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a teremhasználatot elutasítsa, vagy elfogadja a termek kapacitásának függvényében. Elutasítást követően a komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partner más időpontra ismételten leadhatja foglalását, melyet az üzemeltető ismételten felülvizsgál és jóváhagyhat, valamint indoklás után elutasíthat. 

IV.3. Alkalmankénti bérlő külön szerződésben, vagy elektronikus levelezés útján jelezheti a terem használati kérését. A teremhasználat részleteit a WakeUp Stúdió üzemeltetőjével e-mailben vagy külön szerződésben egyeztetik. 

IV.4. Alkalmankénti bérlő esetében a bérlés megerősítése, valamint a bérleti díjának megfizetése után nem biztosítunk lehetőséget lemondásra. Módosítási kérvényét az alkalmankénti bérlő elektronikus levél útján jelzi az üzemeltető irányába, aki a kérvényt saját belátása alapján elfogadhatja, valamint elutasíthatja. 

IV.5. A komplex együttműködési szerződéssel rendelkező partnerek a szerződésben rögzített feltételek mellett saját belátásuk szerint a My WakeUp Business portál, vagy az időpontfoglaló rendszeren keresztül bejelentkezés után szabadon módosíthatják és törölhetik időpontjaikat. 

IV.6. A WakeUp Stúdió nyitvatartása helyszínenként eltérő lehet. A választott stúdió aktuális nyitvatartási ideje minden esetben elérhető a www.wakeupstudio.hu honlapon a kiválasztott stúdió főoldalán. 

A WakeUp Community Center Kft. fenntartja magának a jogot a Házirend rendelkezéseinek egyoldalú megváltoztatására. A módosításokról a www.wakeupcenter.hu rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról jelen szerződésben rögzített e-mail címen tájékoztatja a partnereit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is hasznosítja a WakeUp Community Center Kft., valamint annak franchise partnere által fenntartott WakeUp Stúdió szolgáltatásait az a Házirend módosított rendelkezései elfogadásának minősül.   

Kelt: Budapest, 2022. július 9.